Festningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Av de få, lett framkommelige landforbindelser mellom Sverige og Norge i eldre tider, var veien fra Värmland over Eda og Magnor til Christiania en av de viktigste. På militært hold ble denne framrykningsveien vurdert som meget viktig, og Kongsvinger festning ble bygget ved fergestedet over Glomma for å sikre/ forsterke det eneste naturlige hinderet på denne veien fra Sverige mot Christiania.

Kong Christian V

I 1681 approberte kong Christian V en plan for Kongsvinger festning der utgangspunktet var den gamle Vinger skanse, og festningen ble etablert med egen kommandant, oberstløytnant Georg Reichwein, og egen garnison i 1682. Murverket og bygningene på festningen slik de framstår i dag, er bygget i perioden mellom 1682 og 1780.

1800-tallet

I tiden 1808 – 1814 hadde festningen sin storhetstid. Etter stridene i 1808 ble festningens svake side mot vest forsterket med de tre skansene «Se til høyre», «Prins Fredrik» og «Norske Løve» samt Ytre krutthus og to poterner som alle ble anlagt 1811–13. Kampene i festningens forterreng ved Lier, Matrand og Skotterud i 1814 var de mest vellykkede under felttoget dette året.

Festningen ble nedlagt i 1823, og den ble ansett som gått ut på dato i 1905, men den ble benyttet til innkvartering og depot under krisen rundt unionsoppløsningen dette året.

Innmarsjveien fra Sverige var imidlertid likevel sikret gjennom bygging av to moderne fort som stod ferdige i 1903 på Vardeåsen, like vest for festningen. Det ene av disse – Vardefortet – er fortsatt bevart, men uten skyts.

2. verdenskrig

Under 2. verdenskrig var festningen under tysk kontroll, men ble hovedsakelig benyttet som kurssted for Germanske SS Norge. En arbeidskommando fra Grini var plassert på festningen fra 1943 og ut krigen, og fangene ble benyttet til diverse utbedringsarbeider. Store tyske styrker var forlagt under krigen i byen med en bataljon politisoldater som hovedstyrke.

Etter 2. verdenskrig disponerte Feltartilleriets befalsskole festningen fram til 1959 hvoretter Akershus heimevernsdistrikt 04 (HV-04) overtok. Etter at Stortinget besluttet å nedlegge HV-04 med virkning fra sommeren 2005, har Forsvarsbygg/Nasjonale festningsverk hatt ansvaret for festningsanleggene. De har satt i gang et omfattende restaureringsarbeid av murverk og bygninger og satt seg som mål å skape nytt liv på festningen. Derfor er Den nye kasernen, Kommandantboligen og deler av Slaveriet leiet ut til hotelldrift. Ytre Krutthus og Laboratoriet er i dag tatt i bruk som nasjonalt fengselsmuseum.

Moderne tid

Til minne om norsk deltagelse i FNs fredsbevarende styrker, i Libanon i perioden 1978 – 1998 der ca. 30 000 nordmenn deltok, hvorav 21 mistet livet, ble det 24. oktober 2000 avduket et minnesmerke av forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

Festningen har fortsatt sin kommandant ved at sjefen på Forsvarets Veteransenter Bæreia også er festningskommandant med ansvar for bl. a. flagging, museumsdrift, salutter, guiding og andre militære arrangementer. Som forsvarsverk og kulturminne er anlegget et av Hedmark fylkes viktigste.

Kongsvinger festning representerer en tilnærmet ubrutt militær tradisjon fra 1680-årene og frem til i dag.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skroll til toppen