Mulighetsstudie Hovedfortet

Ved etableringen av hotell på Oscarsborg Festning ønsket Staten v/Forsvarsbygg et mulighetsstudie for etablering av overnatting i hovedfortet, i tråd med historisk bruk. Dette mulighetsstudie er utviklet over tid og i stor grad basert på erfaringer gjennom 20 år med virksomhet på festningen.

Tiden er inne for handling og betydningen er stor

Visst Fanden skal der skytes med skarpt!

Disse ordene innledet det som senere skulle få stor betydning for Norge. Store deler av hovedfortet på Oscarsborg Festning står uvirksomt og forfaller. Vi ønsker å ta ansvar sammen med forsvarssektoren slik at uttalelsen senere samme dag igjen kan brukes om festningen, «Festningen har nå løst sin oppgave» – Oberst Birger Eriksen.

Skroll til toppen