Mulighetsstudie

Festningshotellene er stadig i utvikling. Selskapets formål er å drifte, samt utvikle virksomhet på festningene i tråd med vern, historieformidling og ønske om levende festninger hele året. Formålet er også å kunne bidra til at flere av festningenes bygg og bygningsmasse forøvrig vedlikeholdes gjennom «bruk er det beste vern». Festningshotellene har fått gjennomført et mulighetsstudie av en videre utvikling av virksomheten på Oscarsborg Festning. Studie tar utgangspunkt i større grad av helårs virksomhet, delvis privat finansiering og en bærekraftig utvikling i tråd med Stortingets føringer for festningen.

Scroll to Top