Presse & Mediefiler

Presse

Nyheter fra våre destinasjoner

Mediefiler

Merkevare & Bilder

Ved henvisning til et av våre hoteller skal alltid Festningshotellene sin merkevare fremkomme. Ved bruk av Festningshotellene sine merkevare eiendeler skal våre merkevare retningslinjer følges. Benytt veiviseren «Brand guidelines» som inneholder beskrivelse av logobruk, fonter og farge paletter.

Brand Assets: Link til Sharepoint