Pressemelding 02.03.2024

Festningshotellene mottar Olavsrosa

Olavsrosa er i dag tildelt hele tre av Festningshotellene. Det er Oscarsborg Festning, Kongsvinger Festning og Reenskaug Hotel som mottar denne gjeve utmerkelsen. Vi er svært stolte av at tre av våre virksomheter får tildelt Olavrosa. Vi ser på tildelingen til våre virksomheter på Festningene som et resultat av det gode samarbeidet med Forsvarsbygg som forvalter, og samspillet med øvrige aktører på festningene. At også Reenskaug Hotel med sin over 140 år lange historie også mottar utmerkelsen gjør oss ekstra stolt.

Foto: Steinar Knudsen – Akershus Amtstidende

Fra Norsk kulturarvs hjemmeside

«Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa viser vei til enestående opplevelser rotfesta i den norske kulturarven.
Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennende opplevelser i dag. Innehaverne av Olavsrosa forplikter seg til å være gode ambassadører for en levende kulturarv og til å formidle historia til gjestene sine.»

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsmerket er basert på flere formelle kriterium, og blir tildelt etter søknad fra hver enkelt. Det er styret i Norsk Kulturarv som avgjør søknader etter tilråding fra Norsk Kulturarvs Fagråd. Tildeling av Olavsrosa skjer etter en totalvurdering av kvaliteten på produktet.

For utfyllende informasjon, kontakt:

Tony Eide, Styreleder Festningshotellene
Telefon: +47 982 81 977
E-post: tony.eide@festningshotellene.no

Helene Skjenneberg, CEO Festningshotellene
Telefon: +47 947 85 895
E-post: helene.skjenneberg@festningshotellene.no