Pressemelding 11.05.2023

Norges viktigste hotell, i Norges viktigste bygg

Festningshotellene presenterer i dag mulighetsstudie som gjennom historisk bruk kan gjøre hovedfortet på Oscarsborg Festning til et av Europas mest unike hotell. Med en historie og betydning uten øvrig sammenligning, er dette hotellet Norge fortjener, og Oscarsborg Festning trenger!

Ved etableringen av hotellvirksomheten på Oscarsborg Festning, ønsket Staten v/Forsvarsbygg en mulighetsstudie for etablering av overnatting i hovedfortet, i tråd med historisk bruk. Nå er tiden inne for å presentere denne unike muligheten for norsk krigshistorie, kulturhistorie og reiseliv.

Visst fanden skal der skytes med skarpt! – Oberst Birger Eriksen

Mulighetsstudie er presentert på Festningshotellenes hjemmesider, og viser mulighet for utvikling av i første omgang 16 rom/suiter i hovedfortets opprinnelige forlegningsrom – lokaler som har stått ubrukt og forfalt siden Forsvaret avviklet sin aktivitet ved festningen. Festningsverket er fredet, og utviklingen krever ny teknologi og optimal kreativitet. Utviklingen skal nennsomt ivareta den fredete bygningsmassen og ikke påføre bygget noen tekniske inngrep.

Historisk bruk er det beste vern

Tanken om at (historisk) bruk er beste vern er gjeldene gjennom hele prosessen, og det ligger i Festningshotellenes visjon at prosjektet skal bidra til historie- og kulturformidling, så vel som å tjene dagens behov for innkvartering av høyt sikkerhetsnivå. Med sin lokasjon på en øy i Oslofjorden kan man ivareta sikkerhet og diskresjonsbehov på en helt annen måte. Oscarsborg Festning er kjent som «stedet for de store avgjørelsene» i historiebøkene etter Oberst Birger Eriksens modige avgjørelser natt til 9 april 1940, og i snart 20 år har Festningshotellene bidratt til nye historier på festningen.

Oscarsborg Festning skal være tilgjengelig for allmennheten. Festningsverket er praktfullt og unikt, gjennom realisering av mulighetsstudie vil vi kunne tilby historieformidling i hele Hovedfortet. Dagens geopolitiske situasjon, med krigen i Ukraina som bakteppe, viser behovet for formidling av historien og alvoret som fant sted på norsk jord. Festningshotellene er sitt ansvar bevisst med virksomhet på betydningsfulle steder, og søker samarbeid rundt prosjektet med aktører som Innovasjon Norge og teknologitilbydere, forsvarssektoren samt både kommunale og statlige myndigheter. Hotellvirksomheten på Oscarsborg Festning er grunnlaget for en levende festning hele året.

Festningshotellene
Festningshotellene består i dag av Oscarsborg Hotel & Resort på Oscarsborg Festning, Festningen Hotel & Resort på Kongsvinger Festning og Reenskaug Hotel i festningsbyen Drøbak. Alle våre hoteller er medlemmer av De Historiske Hotel & Spisesteder og Historic Hotels Worldwide. Festningen Hotel & Resort ble i 2018 kåret til Årets Borg/Slott i Europa av «Historic Hotel of Europe».

Festningen har nå løst sin oppgave – Oberst Birger Eriksen

For utfyllende informasjon, kontakt:

Tony Eide, Styreleder Festningshotellene

Telefon: +47 98 28 19 77

E-post: tony.eide@festningshotellene.no