Pressemelding 19.03.2024

Viktig avgjørelse i prosessen om et mulig historisk hotell i Tårn bygningen på Universitetet i Ås (NMBU) 

NMBU har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet, som eier av universitetet, for å få avklart om NMBU kan leie ut Tårnbygningen. Nå har universitetet fått svar fra Kunnskapsdepartementet, som har gitt aksept for å gå videre med prosessen.

Rektor Siri Fjellheim har stor tro på at hotell vil bidra til mer liv på campus:  

– NMBU skal redusere sitt klimafotavtrykk og ser på hvordan vi kan redusere kostnader og bruke arealene våre mer effektivt. Det å være utforskende og kreativ er ekstra viktig når vi ser på løsninger, og det er vi med dette forslaget! Lykkes vi med å få på plass et hotell, innebærer det et stort løft for NMBU og andre som holder til på campus. Det vil bidra til at flere blir kjent med våre flotte omgivelser, sier hun. 

NMBU skal ikke drive hotell selv, men leie ut bygningen. Et campushotell vil være en tjeneste som vil kunne styrke muligheten til å ha kurs, konferanser, og etter- og videreutdanning på campus. Det at deltakere kan bo på campus og være i gangavstand til relevante fasiliteter, vil være en stor fordel.  

Direktør Lars Atle Holm er glad for den muligheten som åpner seg. 

– Vi er i en unik situasjon der vi har en historisk bygning som er attraktiv for hotellvirksomhet, og har en plassering som egner seg for utleie. Det at vi har en hotellaktør som er interessert i å investere i ombygging og hotelldrift, på tross av krevende tider i byggebransjen, er en sjelden mulighet. Festningshotellene har dessuten lang erfaring med samarbeid med staten gjennom mange år med hotelldrift i to av Forsvarsbyggs festninger, sier direktør Lars Atle Holm. 

Da ideen om hotell i Tårnbygningen ble kjent høsten 2022, vekket den mye oppmerksomhet. NMBU inngikk i fjor en intensjonsavtale med Festningshotellene, som blant annet drifter Oscarsborg.  

Tony Eide i Festningshotellene gleder seg over avgjørelsen til kunnskapsdepartementet. 

Vi har sammen med NMBU arbeidet for en mest mulig samhandlende løsning hvor synergiene er høyt prioritert. Mye av grunnlaget for virksomheten ligger ikke i hotellet i seg selv, men betydningen av all aktiviteten på campus. Vi gleder oss å til å ta fatt på neste fase sammen med NMBU. 

Lars Atle Holm er tydelig på at en forutsetning for at hotell i Tårnbygningen skal bli en realitet, må NMBU utrede alternative løsninger for å erstatte de arealene som er i Tårnbygningen, både læringsrom, studentarealer og kontorarealer. Gevinster og utfordringer (som f.eks. transport) skal belyses nøye.

Kontaktpersoner: 

Hilde Torvanger, prosjektdirektør, tlf. 901 88 092 

Tony Eide, eier av Festningshotellene AS, tlf. 982 81 977