Golfbanen

Torreby er Bohuslän eldste golfbane vakkert beliggende i en engelsk-inspirert slottspark med fantastisk utsikt
over Sveriges største og dypeste fjord, Gullmarsfjorden.
Golfbanen, som er kjent for å være en av Europas beste parkbaner, er reist på eiendommen til Torreby Slott.

Torreby Golfklubb – 18 hulls parkbane

Torreby golfbanas historia

Den nyblivna ägaren av Torreby egendom Stig Widell tar initiativ 1960 till att omvandla jordbruket och fruktodlingen på egendom till golfklubb. Tankarna och idéerna var djärva eftersom golf inte var något som utövades i Sverige i någon större utsträckning och i Bohuslän fanns det inte ännu någon golfbana under byggnad. Året efter tas beslut om att bilda en klubb med endast 9 medlemmar. Vidare beslutas också att en provisorisk bana med 5-6 hål skall anläggas. Redan första året hade man greenfee spelarna Margit och Bertil Westblad som efter avslutad runda förklarade: ”Aldrig mer Torreby Golfklubb”. Båda blev senare medlemmar och gjorde stora insatser för klubben. Bertil blev både ordförande för Torreby och Svenska Golfförbundet.

1962 valdes klubben in som medlem i Svenska Golfförbundet. Under detta år gjordes de första 9 hålen klara för spel dessa hål låg på dagen den del som idag upptar av hål 11-17. År 1908 anlades en fruktodling på ett område av 45000 kvm där man plantera 2500 fruktträd. Rester av denna odling finns kvar på hål 1,2 och 9.

Stig Widell köpte godset 1960 då var jordbruket utarrenderat sedan många år tillbaka och slottet var försummad när det gäller skötseln marinen hade bland annat använt det som förråd. Fruktodlingen var angripen av sjukdomar och gav en dålig avkastning. Den 2 maj 1960 lät han därför bulldozer riva upp fruktträden. Stig Widell hade planer på att anlägga en golfbana på familjens egendom i Motala trakten och såg en chans att förverkliga dess planer på Torreby. En mycket djärv plan för tiden.

1965 påbörjades renoveringen av slottet efter som det stod i en artikel från Bohuslänningen: ”Beslutet att rusta upp den stora byggnaden är ett av de tyngsta avgöranden jag brottats med. Jag funderade länge på om det fanns möjlighet att för ett överkomligt belopp få fastigheten i ordning. Men så segrade mina restaureringsplaner. Det vore ju illa om Bohuslän skulle förlora det enda slottet som finns i landskapet”. Ett i vårat tycke mycket klokt beslut tack Stig.

På årsmötet 10 november 1966 beslutas att banan skall byggas ut till 18 hål. Hösten 1968 spelas det på de nya hålen samtidigt som klubben flyttar in i det ”nya” klubbhuset Torreby slott.

Skroll til toppen